Ομιλίες


«Ενωμένοι με τον Χριστό» Κατά Ιωάννη 15:1-17, Κυριακή 14/04/2024

Ομιλητής: Μιριάν Φέζο
Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να επιβιώσουμε όπως δεν μπορούν επιβιώσουν οι κληματόβεργες αν δεν είναι ενωμένες με την κληματαριά. Η ένωσή μας με τον Χριστό γίνεται όταν ...
τηρούμε τις εντολές Του.[+] Show More