Ομιλίες


«Ξεκινώντας μια νέα ζωή» Πράξεις 22:1-21, Κυριακή 17.09.2023

Ομιλητής: Τιμόθεος Αντωνιάδης
Ο Θεός εργάζεται στην ζωή κάθε ανθρώπου με διαφορετικό τρόπο, το αποτέλεσμα όμως είναι πάντα το ίδιο: μας προσφέρει μια νέα ζωή με σκοπό και νόημα!