Δωρεές

Ελλάδα:
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
ALPHA BANK
IBAN: GR6601407010701002002017168
BIC: CRBAGRAA

Για να σας εκδώσουμε απόδειξη είσπραξης χρειαζόμαστε το όνομά σας και την διεύθυνσή σας.

Δωρεά μέσω PayPal
PayPal – Ο ασφαλέστερος και ευκολότερος τρόπος πληρωμής στο διαδίκτυο!