Σας ευχαριστούμε για τη δωρεά σας.

Χριστιανική Διακωνία