Μικρές Ομάδες

Βασικό χαρακτηριστικό της δομής μας είναι ότι είμαστε μια εκκλησία Μικρών Ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από την Κυριακάτικη Λατρεία συναθροιζόμαστε και μέσα στην εβδομάδα σε Μικρές Ομάδες με σκοπό να συμμεριστούμε το ευαγγέλιο, να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, να ενθαρρύνουμε και να υπηρετήσουμε ο ένας τον άλλον.

Αυτήν την στιγμή υπάρχουν Μικρές Ομάδες στα Ελληνικά, Ρωσικά και Αλβανικά

Τι είναι μια Μικρή Ομάδα;

Μια Μικρή Ομάδα είναι ΣΧΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ!

  • Που;

Η ομάδα μπορεί να συναντηθεί παντού. Βασικά όπου βολεύει καλύτερα τα άτομα που την αποτελούν και τον σκοπό. Σε σπίτια, σχολεία, γραφεία κτλ.

  • Πόσοι;

Από 4 μέχρι 15 άτομα. Χρειάζονται το λιγότερο 4 άτομα για να συγκροτηθεί μια ομάδα. Αυτοί αποτελούν τον αρχικό πυρήνα και δεσμεύονται για την λειτουργία της ομάδας. Καταλαβαίνουν ότι δεν είναι επισκέπτες, αλλά φέρουν ευθύνη για την λειτουργία της ομάδας. Η ομάδα μπορεί να θεωρηθεί “μικρή” μέχρι να φτάσει τα 15 άτομα. Οτιδήποτε πάνω απ’ αυτά τα νούμερα παίρνει μια άλλη μορφή και αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά της. Έτσι και αλλιώς η Μικρή Ομάδα αποσκοπεί στον πολλαπλασιασμό.

  • Ποιοι;

Τα άτομα που αποτελούν την ομάδα ανήκουν στην ίδια τοπική εκκλησία. Ο στόχος τους είναι να αγγίξουν με την αγάπη του Θεού άλλα άτομα που δεν έχουν σχέση με κάποια εκκλησία.

  • Τι;

Η ομάδα επιθυμεί να αναπτύξει σωστές, ειλικρινείς, βαθιές σχέσεις μεταξύ των μελών της. Έτσι πρέπει όλοι μέσα στη ομάδα να καταλάβουν ότι αυτό που καλούνται να πραγματοποιήσουν είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εβδομαδιαία συνάντηση. Οι σχέσεις είναι πιο σημαντικές από την συνάντηση. Μέσα από τις σχέσεις μεγαλώνουμε και αυξανόμαστε σαν υπηρέτες, μαθαίνουμε να ζούμε σαν χριστιανοί, δεχόμαστε από τους άλλους αγάπη και δίνουμε στους άλλους αγάπη.

Η ομάδα έχει σαν σκοπό την ωριμότητα και την πνευματική αύξηση των πιστών.

Ένας άλλος λόγος που υπάρχει η ομάδα είναι ο ευαγγελισμός των μη χριστιανών. Ο απώτερος σκοπός όμως είναι ο πολλαπλασιασμός της ομάδας. Ένας αφιερωμένος χριστιανός είναι ένας πιστός με καρπό.

Η ομάδα προσπαθήσει να έχει την συνάντησή της στην ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος κάθε εβδομάδα ώστε να αποκτήσει ταυτότητα και να προσφέρει την αίσθηση της ασφάλειας.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ομάδας είναι η ομογένειά της. Είναι απολύτως φυσικό να προσελκύουμε άλλα άτομα στην ομάδα μας που ταιριάζουν με μας και έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και βιώματα.

  • Προσοχή:

– Ο χριστός πρέπει να είναι στο επίκεντρο της ομάδας ώστε να μπορέσει να αναπτύξει η ομάδα όλο το δυναμικό της έτσι ώστε να μπορέσει να επηρεάσει αποτελεσματικά την κοινωνία.

– Η ομάδα αποσκοπεί πάντα στον πολλαπλασιασμό!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Μικρές Ομάδες μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ