Κοινωνικό Έργο

Κοινοτικό Κέντρο – Διεύθυνση: Αφροδίτης 6 (2ος όροφος), 54629 Θεσσαλονίκη

Κέντρο Προσφύγων – Διεύθυνση: Χρήστου Πίψου 5 (1ος όροφος), 54627 Θεσσαλονίκη