Συνάντηση Ανάπτυξης Ηγεσίας – Ελλάδα 2021

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΧΕΙ

επιρροή

Σύγχρονο, πρακτικό και εποικοδομητικό υλικό πάνω σε θέματα ηγεσίας, από εισηγητές παγκόσμιας εμβέλειας online και δωρεάν.

Εγγραφείτε δωρεάν στο gls.gr


Συνάντηση Ανάπτυξης Ηγεσίας – Ελλάδα Facebook σελίδα @glshellas

Facebook Link και GLSHellas Instagram