Ιεραποστολικά ταξίδια – Συνεργαζόμενες Εκκλησίες

Ιεραποστολικά ταξίδια – Κάθε χρόνο η Χριστιανική Διακονία οργανώνει ιεραποστολικά ταξίδια εκτώς Ελλάδος όπου σε συνεργασία με τις τοπικές εκκλησίες συμβάλει στην εξάπλωση του ευαγγελίου.

Συνεργαζόμενες Εκκλησίες – Η Χριστιανική Διακονία έχει δημιουργήσει σχέσεις με εκκλησίες και ποιμένες στην Αλβανία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Γερμανία και Ελβετία.