Τι κάνουμε

Όλες οι κοινές συναθροίσεις και λειτουργίες γίνονται στα Ελληνικά ενώ παράλληλα λειτουργούν και Μικρές Ομάδες σε διαφορετικές γλώσσες (αυτήν την στιγμή στα Ελληνικά, Ρωσικά και Αλβανικά).