Το Προφίλ Μας

Αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν εκκλησία είναι ότι:

1. Εκζητούμε τον Θεό στην προσευχή.

2. Ζητάμε οδηγία από τον Θεό.

3. Εργαζόμαστε σαν σώμα με ενότητα και αγάπη.

4. Έχουμε ζωντανή και ανοιχτή Κυριακάτικη Λατρεία.

5. Μαζευόμαστε εβδομαδιαία σε μικρές ομάδες.

6. Ενθαρρύνουμε κάθε μέλος να υπηρετεί σύμφωνα με τα χαρίσματά του.

7. Φροντίζουμε για την εκπαίδευση των συνεργατών.

8. Δίνουμε έμφαση στον ευαγγελισμό.

9. Είμαστε ευαίσθητοι στα προβλήματα και τις ανάγκες των συνανθρώπων μας.

10. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτου φύλου, εθνικότητας,μόρφωσης και κοινωνικού επιπέδου.

11. Υποστηρίζουμε την ενότητα και την συνεργασία των εκκλησιών.

12. Επιθυμούμε την ίδρυση εκκλησιών.

Κάντε κλικ εδώ για pdf