Ποιοι είμαστε

Είμαστε μια μόνο-πολυπολιτισμική κοινότητα. Οι κοινή γλώσσα είναι η Ελληνική, αλλά τα άτομα προέρχονται από διαφορετικές εθνότητες.

Όλες οι κοινές συναθροίσεις και λειτουργίες γίνονται στα Ελληνικά ενώ παράλληλα λειτουργούν και Μικρές Ομάδες σε διαφορετικές γλώσσες (αυτήν την στιγμή στα Ελληνικά, Ρωσικά και Αλβανικά).