Γεώργιος Παπαδόπουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πρεσβύτερος Ευαγγελικής Εκκλησιάς – Χριστιανική Διακονία

Οικογένεια: Παντρεμένος με την Ειρήνη, 5 ενήλικα παιδιά

Σπουδές: Σπούδασε Ραδιομηχανική στο TRTI στην Ρωσία

Εργασία: Συνεργάτης της KONTAKTMISSION e.V. στην Θεσσαλονίκη

Επιθυμία: Η επέκταση του μηνύματος του Ευαγγελίου στους ρωσόφωνους λαούς στην Ελλάδα και του εξωτερικού, την εξάπλωση της βασιλείας Του Θεού και ίδρυση νέων εκκλησιών.