15 Οκτωβρίου 2023 – «Ο Λόγος του Θεού πηγή ζωής» – Ιησούς του Ναυή 1: 1-9

15/10/2023
Ομιλητής: Κώστας Λαζαρίδης - 15 Οκτωβρίου 2023 – «Ο Λόγος του Θεού πηγή ζωής» – Ιησούς του Ναυή 1: 1-9 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Θεός μας χάρισε τον Λόγο Του με σκοπό να μας δώσει μέσα απ' αυτόν ζωή. Εμείς καλούμαστε να τον ακούσουμε και να τον εφαρμόσουμε.

Read More

16 Οκτωβρίου 2022 – «Η χαρά και η λύπη του χριστιανού» – Α΄ Θεσ. 3:1-13

16/10/2022
Ομιλητής: Κώστας Λαζαρίδης - 16 Οκτωβρίου 2022 – «Η χαρά και η λύπη του χριστιανού» – Α΄ Θεσ. 3:1-13 – Γλώσσα: Ελληνικά – Τι είναι αυτό που με λυπεί και τι μου δίνει πραγματική χαρά; Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ζωής μα και τι είναι σημαντικό για μας;

Read More

31 Οκτωβρίου 2021 – «Ξεπερνώντας το μεγάλο χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου» – Προς Ρωμαίους 3:19-28

31/10/2021
Κώστας Λαζαρίδης - 31 Οκτωβρίου 2021 - «Ξεπερνώντας το μεγάλο χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου» - Προς Ρωμαίους 3:19-28 - Γλώσσα: Ελληνικά - Η αμαρτία σε μικρό ή μεγάλο βαθμό είναι μια πραγματικότητα στην ζωή κάθε ανθρώπου. Γι’ αυτό κανένας δεν θα μπορέσει από μόνος του να πλησιάσει τον Θεό. Όσο και να το προσπαθήσει είναι καταδικασμένος στο να αποτύχει. Ο Θεός έδωσε την λύση ς’ αυτό το μεγάλο πρόβλημα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μέσα από την σταυρική Του θυσία και την ανάστασή Του.

Read More

11 Οκτωβρίου 2020 – «Από την απορία στα θαυμαστά σχέδια του Θεού για μας» – Έσδρας 1:1-4, 3:1-4, 8-13

11/10/2020
Κώστας Λαζαρίδης - 11 Οκτωβρίου 2020 - «Από την απορία στα θαυμαστά σχέδια του Θεού για μας» - Έσδρας 1:1-4, 3:1-4, 8-13 - Γλώσσα: Ελληνικά - Ο κόσμος γύρο μας αλλάζει με γοργούς ρυθμούς και οι άνθρωποι βρίσκονται σε απορία. Που είναι όμως ο Θεός; Παρατηρεί αμέτοχος ή παρεμβαίνει και πως;

Read More