26 Νοεμβρίου 2023 – «Έτοιμοι για όλα» – Α΄ Θες. 5:1-11

28/11/2023
Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 26 Νοεμβρίου 2023 – «Έτοιμοι για όλα» – Α΄ Θες. 5:1-11 – Γλώσσα: Ελληνικά – Τα σημεία των «Καιρών» γίνονται όλο και πιο έντονα, πιο επίπονα, με παγκόσμιο χαρακτήρα και όλο και πιο συχνά όπως οι πόνοι της γέννας. Εμείς που γνωρίζουμε τον Θεό και τον Λόγο του είμαστε σε επαγρύπνηση και έτοιμοι για όλα!

Read More

17 Σεπτεμβρίου 2023 – «Ξεκινώντας μια νέα ζωή» – Πράξεις 22:1-21

17/09/2023
Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 17 Σεπτεμβρίου 2023 – «Ξεκινώντας μια νέα ζωή» – Πράξεις 22:1-21 – Γλώσσα: Ελληνικά - Ο Θεός εργάζεται στην ζωή κάθε ανθρώπου με διαφορετικό τρόπο, το αποτέλεσμα όμως είναι πάντα το ίδιο: μας προσφέρει μια νέα ζωή με σκοπό και νόημα!

Read More

10 Σεπτεμβρίου 2023 – «Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διακονίας» – Πράξεις 21: 15-26

10/09/2023
Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 10 Σεπτεμβρίου 2023 – «Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διακονίας» – Πράξεις 21: 15-26 – Γλώσσα: Ελληνικά - Το έργο του Θεού χρειάζεται άτομα που το υποστηρίζουν με ποικίλους τρόπους, χρειάζεται συναίνεση των ανθρώπων με επιρροή και σοφία στις αποφάσεις.

Read More

3 Σεπτεμβρίου 2023 – «Χαρακτηριστικά χριστιανικής ζωής» (Μέρος Δεύτερο) – Πράξεις 20:22 – 21:14

03/09/2023
Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 3 Σεπτεμβρίου 2023 – «Χαρακτηριστικά χριστιανικής ζωής» (Μέρος Δεύτερο) – Πράξεις 20:22 - 21:14 – Γλώσσα: Ελληνικά - Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας χριστιανικής ζωής; Ο Παύλος μας συμμερίζεται κάποιες σκέψεις από τις δικές του εμπειρίες.

Read More

27 Αυγούστου 2023 – «Χαρακτηριστικά χριστιανικής ζωής» – Πράξεις 20:13-21

27/08/2023
Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 27 Αυγούστου 2023 – «Χαρακτηριστικά χριστιανικής ζωής» – Πράξεις 20:13-21 – Γλώσσα: Ελληνικά - Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας χριστιανικής ζωής; Ο Παύλος μας συμμερίζεται κάποιες σκέψεις από τις δικές του εμπειρίες.

Read More

6 Αυγούστου 2023 – «Θεϊκές επεμβάσεις» – Πράξεις 20:7-12

06/08/2023
Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 6 Αυγούστου 2023 – «Θεϊκές επεμβάσεις» – Πράξεις 20:7-12 – Γλώσσα: Ελληνικά - Ο Θεός ενδιαφέρεται για την ζωή μας. Για Αυτόν τίποτα δεν είναι πολύ μικρό και τίποτα πολύ μεγάλο. Αυτός γνωρίζει τι και πότε χρειαζόμαστε κάτι ή κάποιον.

Read More

23 Ιουλίου 2023 – «Σοφές επιλογές» – Πράξεις 20:1-6

23/07/2023
Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 23 Ιουλίου 2023 – «Σοφές επιλογές» – Πράξεις 20:1-6 – Γλώσσα: Ελληνικά – Στην ζωή μας καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις και μερικές φορές μάλιστα κάτω από μεγάλη πίεση. Σε μια τέτοια περίοδο της ζωής του ο Απ. Παύλος κάνει τις δικές του επιλογές με σοφία.

Read More

25 Ιουνίου 2023 – «Το χρονικό μιας αναζωπύρωσης» – Πράξεις 19:1-20

25/06/2023
Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 25 Ιουνίου 2023 – «Το χρονικό μιας αναζωπύρωσης» – Πράξεις 19:1-20 – Γλώσσα: Ελληνικά – Η πνευματική αναζωπύρωση είναι έργο του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να την «κάνει». Ο Θεός έχει πάντα τον δικό Του καιρό και τους δικούς Του ανθρώπους και ενεργεί μέσα απ’ αυτούς. Αυτό βλέπουμε να γίνετε στην Έφεσο το 53 – 56 μ.Χ. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ άνθρωποι να πιστέψουν, πολλές εκκλησίες να ιδρυθούν και οι χριστιανοί να σταματήσουν με τον συμβιβασμό με την αμαρτία.

Read More

18 Ιουνίου 2023 – «Μαθαίνοντας από τον Απολλώ» – Πράξεις 18:22-28

18/06/2023
Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 18 Ιουνίου 2023 – «Μαθαίνοντας από τον Απολλώ» – Πράξεις 18:22-28 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Απολλώς αναφέρεται λίγες φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αυτά όμως που μπορούμε να διδαχθούμε απ’ αυτόν είναι πολύ σημαντικά για μας.

Read More

11 Ιουνίου 2023 – «Μαθαίνοντας με τον Απόστολο Παύλο» – Πράξεις 18:18-22

11/06/2023
Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 11 Ιουνίου 2023 – «Μαθαίνοντας με τον Απόστολο Παύλο» – Πράξεις 18:18-22 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ποια πράγματα αναδείχθηκαν για τον Απόστολο Παύλο κατά το δεύτερο ιεραποστολικό του ταξίδι σημαντικά; Τι μπορούμε να μάθουμε και εμείς μέσα από την δική του εμπειρία;

Read More