10 Ιουλίου 2022 – «Ο Χριστός, ο δικός μας Προφήτης, Ιερέας και Βασιλιάς»

10/07/2022
Ομιλητής: Alexander Schmidt – 10 Ιουλίου 2022 – «Ο Χριστός, ο δικός μας Προφήτης, Ιερέας και Βασιλιάς» – Γλώσσα: Γερμανικά / Ελληνικά - Στην Παλαιά Διαθήκη έχριζαν τρία πρόσωπα, τους προφήτες, τους ιερείς και τους βασιλείς. Χριστός σημαίνει κάποιος που έχει χριστεί. Έτσι στο πρόσωπο του Ιησού έχουμε τον χρισμένο Προφήτη, Ιερέα και Βασιλιά. Ο Ιησούς Χριστός είναι όλα αυτά για μας!

Read More