17 Απριλίου 2022 – «Μία τραγωδία για την δόξα του Θεού» – Ιωάννης 11:1-44

17/04/2022
Ομιλητής: Pascal Grosjean – 17 Απριλίου 2022 – «Μία τραγωδία για την δόξα του Θεού» – Ιωάννης 11:1-44 – Γλώσσα: Ελληνικά – Πολλές φορές στην ζωή μας περνάμε δύσκολες καταστάσεις και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί. Σ’ αυτήν την περικοπή φαίνεται πολύ ξεκάθαρα ότι η αρρώστια και ακόμη και θάνατος που είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας μπορούν να γίνουν η αιτία ώστε να δοξαστεί ο Θεός.

Read More