16 Ιουλίου 2023 – «Εξοικείωση με την αμαρτία» – Α΄ Ιωάννου 1:5 – 2:1

16/07/2023
Ομιλητής: Στέφανος Μποτώνης – 16 Ιουλίου 2023 – «Εξοικείωση με την αμαρτία» – Α΄ Ιωάννου 1:5 – 2:1 – Γλώσσα: Ελληνικά – Η φυσιολογική και αυθόρμητη μας αντίδραση στην αμαρτία μας είναι να την αρνηθούμε, να την κρύψουμε ή να την δικαιολογήσουμε. Ο Θεός μας καλεί να την παραδεχθούμε, να την ομολογήσουμε και να την αφήσουμε.

Read More

10 Απριλίου 2022 – «Πόλεμος ή ειρήνη» – Κολοσσαείς 3:1-17

10/04/2022
Ομιλητής: Στέφανος Μποτώνης – 10 Απριλίου 2022 – «Πόλεμος ή ειρήνη» – Κολοσσαείς 3:1-17 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο άνθρωπος που οδηγείται από τα ένστικτά του βρίσκεται σ’ έναν διαρκεί πόλεμο μέσα του και με τους άλλους γύρο του. Δια του Χριστού είμαστε εκλεκτοί, άγιοι και αγαπημένοι και σαν τέτοιοι οδηγούμαστε απ’ Αυτόν έχοντας μέσα μας την δική Του την ειρήνη.

Read More