29 Μαρτίου 2020 – «Μεταδοτική ειρήνη» – Φιλιππησίους 4:8-9 μέρος Α’

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 29 Μαρτίου 2020 - «Μεταδοτική ειρήνη» - Φιλιππησίους 4:8-9 μέρος Α' - Γλώσσα: Ελληνικά