5 Απριλίου 2020 – «Μεταδοτική ειρήνη» – Φιλιππησίους 4:8-9 μέρος Β’

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 5 Απριλίου 2020 - «Μεταδοτική ειρήνη» - Φιλιππησίους 4:8-9 μέρος Β' - Γλώσσα: Ελληνικά