05 Ιουλίου 2020 – «Ο Χριστός και οι αμαρτωλοί» – Κατά Λουκάν 7:36-50

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 05 Ιουλίου 2020 - «Ο Χριστός και οι αμαρτωλοί» - Κατά Λουκάν 7:36-50 - Γλώσσα: Ελληνικά - Σ’ αυτήν την ιστορία ο Χριστός συναντάει δύο αμαρτωλούς. Σίγουρα εκ πρώτης όψεως ο φαρισαίος ήταν “λιγότερο” αμαρτωλός απ’ ότι η γυναίκα. Αλλά τελικά τι ήταν σημαντικό για τον Χριστό;