10 Δεκεμβρίου 2023 – «Έρχεται…» Δεύτερο Μέρος (ΙΙ) – Κατά Ματθαίον 24:36-25:13

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 10 Δεκεμβρίου 2023 – «Έρχεται…» Δεύτερο Μέρος (ΙΙ) – Κατά Ματθαίον 24:36-25:13 – Γλώσσα: Ελληνικά – Βρισκόμαστε στους «Έσχατους Καιρούς» από την γέννηση του Χριστού εδώ και 2.000 χρόνια. Τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων δείχνουν ότι η 2η Έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι κοντά! Η τελική φάση των «Εσχάτων Καιρών» θα σηματοδοτηθεί με την «Αρπαγή» της εκκλησίας. Πως θα είμαστε έτοιμοι σαν χριστιανοί γι’ αυτό το γεγονός;