10 Μαΐου 2020 – «Πνευματική επανεκκίνηση – περιμένοντας τον Κύριο» – Α’ Πέτρου 4: 7 – 11

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 10 Μαΐου 2020 - «Πνευματική επανεκκίνηση - περιμένοντας τον Κύριο» - Α' Πέτρου 4: 7 - 11 - Γλώσσα: Ελληνικά - Η εκκλησία του Χριστού περιμένει τον ερχομό του Κυρίου της που θα έρθει για να φέρει μια νέα επανεκκίνηση του κόσμου μας. Ο Πέτρος μας δίνει 5 πρακτικές συμβουλές για το πως πρέπει να ζούμε σαν χριστιανοί περιμένοντας τον Κύριο μας. Η εφαρμογή τους στην ζωή μας μπορεί να αποτελέσει και την έναρξη της δικής μας προσωπικής πνευματικής επανεκκίνησης και ίσως και της εκκλησίας στο σύνολό της!