10 Σεπτεμβρίου 2023 – «Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διακονίας» – Πράξεις 21: 15-26

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 10 Σεπτεμβρίου 2023 – «Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διακονίας» – Πράξεις 21: 15-26 – Γλώσσα: Ελληνικά - Το έργο του Θεού χρειάζεται άτομα που το υποστηρίζουν με ποικίλους τρόπους, χρειάζεται συναίνεση των ανθρώπων με επιρροή και σοφία στις αποφάσεις.