11 Οκτωβρίου 2020 – «Από την απορία στα θαυμαστά σχέδια του Θεού για μας» – Έσδρας 1:1-4, 3:1-4, 8-13

11/10/2020

Κώστας Λαζαρίδης - 11 Οκτωβρίου 2020 - «Από την απορία στα θαυμαστά σχέδια του Θεού για μας» - Έσδρας 1:1-4, 3:1-4, 8-13 - Γλώσσα: Ελληνικά - Ο κόσμος γύρο μας αλλάζει με γοργούς ρυθμούς και οι άνθρωποι βρίσκονται σε απορία. Που είναι όμως ο Θεός; Παρατηρεί αμέτοχος ή παρεμβαίνει και πως;