11 Σεπτεμβρίου 2022 – «Η νέα μας ταυτότητα» – Ά Πέτρου 2:4-10

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 11 Σεπτεμβρίου 2022 – «Η νέα μας ταυτότητα» – Ά Πέτρου 2:4-10 – Γλώσσα: Ελληνικά – Πως αποκτάμε την νέα μας ταυτότητα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της: Τι καλούμαστε να κάνουμε μ’ αυτήν;