12 Ιουλίου 2020 – «Ο Χριστός, οι γυναίκες και το χρήμα» – Κατά Λουκάν 8:1-3, 16:1-13

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 12 Ιουλίου 2020 - «Ο Χριστός, οι γυναίκες και το χρήμα» - Κατά Λουκάν 8:1-3, 16:1-13 - Γλώσσα: Ελληνικά - Πως βλέπει ο Χριστός τις γυναίκες και ποια είναι η άποψη του για τα χρήματα; ποιος είναι ο ρόλος τους στην εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού τότε και σήμερα;