13 Ιουνίου 2021 – «Μετάνοια» – (Πρώτο μέρος) – Κατά Λουκάν 15: 1-32

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 13 Ιουνίου 2021 – «Μετάνοια» – (Πρώτο μέρος) – Κατά Λουκάν 15: 1-32 - Γλώσσα: Ελληνικά - Η παραβολή του “ασώτου” είναι μια από τις πιο γνωστές παραβολές του Χριστού. Το κύριο μήνυμά της είναι να μας δείξει ποιος πραγματικά είναι ο Θεός Πατέρας. Τι είναι γι’ Αυτόν το πιο σημαντικό; Πως αντιμετωπίζει τον άνθρωπο και τις ατέλειές του; Τι είναι αυτό που του δίνει την μεγαλύτερη χαρά; Ποιο είναι το “μυστικό” στην σχέση μας μαζί Του;