13 Νοεμβρίου 2022 – «Η αναγέννηση» – Κατά Ιωάννη 3:1-8

Ομιλητής: Ρωμανός Τσιλίδης – 13 Νοεμβρίου 2022 – «Η αναγέννηση» – Κατά Ιωάννη 3:1-8 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Θεός έδωσε σε μας τους ανθρώπους την ικανότητα και το προνόμιο να επικοινωνούμε με το Πνεύμα του. Αυτό όμως προϋποθέτει την αναγέννηση του δικού μας πνεύματος. Πως μπορεί όμως να γίνει αυτό και ποια είναι τα γνωρίσματα ενός αναγεννημένου ανθρώπου;