14 Ιανουαρίου 2024 – «Το Ευαγγέλιο, το μήνυμα που χρειάζεται ο κόσμος» – Ρωμαίους 1:13-17

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 14 Ιανουαρίου 2024 – «Το Ευαγγέλιο, το μήνυμα που χρειάζεται ο κόσμος» – Ρωμαίους 1:13-17 – Γλώσσα: Ελληνικά – Το Ευαγγέλιο είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχει ο κόσμος μας. Μέσα απ’ αυτό φανερώνει ο Θεός τον Εαυτό Του και ανοίγει δρόμο για σωτηρία. Γι’ αυτό είναι τιμή για μας που το ακούσαμε και το δεχθήκαμε να το μεταδώσουμε και σ’ όλους τους άλλους.