15 Μαΐου 2022 – «Γνήσιοι απόγονοι του Αβραάμ» – Γεν. 12:1-3, 15:1-5, Γαλ. 3:16, Ρωμ. 4:1-25

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 15 Μαΐου 2022 – «Γνήσιοι απόγονοι του Αβραάμ» – Γεν. 12:1-3, 15:1-5, Γαλ. 3:16, Ρωμ. 4:1-25 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Θεός από την αρχή είχε ένα θαυμαστό σχέδιο σωτηρίας για τον άνθρωπο! Ο Αβραάμ καλέστηκε να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο σ’ αυτό το σχέδιο. Ήταν αυτός που θα γινόταν ο προπάτορας του λαού Ισραήλ για να γεννηθεί μέσ’ απ’ αυτόν ο Χριστός κατά σάρκα, αλλά ήταν και ο Πατέρας όλων των ανθρώπων που θα πίστευαν (εμπιστευόντουσαν) τον Θεό όπως το έκανε και αυτός.