15 Οκτωβρίου 2023 – «Ο Λόγος του Θεού πηγή ζωής» – Ιησούς του Ναυή 1: 1-9

15/10/2023

Ομιλητής: Κώστας Λαζαρίδης - 15 Οκτωβρίου 2023 – «Ο Λόγος του Θεού πηγή ζωής» – Ιησούς του Ναυή 1: 1-9 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Θεός μας χάρισε τον Λόγο Του με σκοπό να μας δώσει μέσα απ' αυτόν ζωή. Εμείς καλούμαστε να τον ακούσουμε και να τον εφαρμόσουμε.