16 Αυγούστου 2020 – «Μαρία, η δούλη του Κυρίου»

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 16 Αυγούστου 2020 - «Μαρία, η δούλη του Κυρίου» - Γλώσσα: Ελληνικά - Μέσα από την σχέση της Μαρίας με τον Γιό της τον Κύριό μας Ιησού Χριστό θα δούμε και στην δική μας ζωή και σχέση μαζί Του να είναι “με μας”, “χωρίς εμάς” και “για μας”.
Τα χωρία που που αναφέρονται σ’ αυτό το κήρυγμα είναι:
Ι. Κατά Λουκάν 1:38, 46-55
ΙΙ. Κατά Λουκάν 2:48-52 / Κατά Ιωάννην 2:3-5 / Κατά Λουκάν 8:19-21
ΙΙΙ. Κατά Ιωάννην 19:25-27 / Πράξεις 1:14