16 Ιουλίου 2023 – «Εξοικείωση με την αμαρτία» – Α΄ Ιωάννου 1:5 – 2:1

16/07/2023
Preacher:

Ομιλητής: Στέφανος Μποτώνης – 16 Ιουλίου 2023 – «Εξοικείωση με την αμαρτία» – Α΄ Ιωάννου 1:5 – 2:1 – Γλώσσα: Ελληνικά – Η φυσιολογική και αυθόρμητη μας αντίδραση στην αμαρτία μας είναι να την αρνηθούμε, να την κρύψουμε ή να την δικαιολογήσουμε. Ο Θεός μας καλεί να την παραδεχθούμε, να την ομολογήσουμε και να την αφήσουμε.