16 Ιουνίου 2024 – «Θάρρος, φιλότιμο, αμοιβή» – Β΄ Κορ. 5: 6-10

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 16 Ιουνίου 2024 – «Θάρρος, φιλότιμο, αμοιβή» – Β΄ Κορ. 5: 6-10 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Χριστός μας είπε ότι πάει στον Πατέρα για να μας ετοιμάσει «τόπο». Ο Απ. Παύλος τονίζει ότι παρ’ όλου που τώρα στενάζουμε κάτω από το βάρος του φθαρτού μας σώματος να έχουμε θάρρος επειδή μας περιμένει ένα νέο άφθαρτο σώμα! Έτσι με την ελπίδα του νέου σώματος, μας καλεί να φιλοτιμηθούμε ώστε να ζήσουμε μια ζωή ευάρεστη στον Θεό. Αφού μάλιστα μια τέτοια ζωή θα έχει και ανταμοιβή από τον ίδιο τον Κύριό μας τον Χριστό.