16 Οκτωβρίου 2022 – «Η χαρά και η λύπη του χριστιανού» – Α΄ Θεσ. 3:1-13

16/10/2022
Video:

Ομιλητής: Κώστας Λαζαρίδης - 16 Οκτωβρίου 2022 – «Η χαρά και η λύπη του χριστιανού» – Α΄ Θεσ. 3:1-13 – Γλώσσα: Ελληνικά – Τι είναι αυτό που με λυπεί και τι μου δίνει πραγματική χαρά; Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ζωής μα και τι είναι σημαντικό για μας;