16 Απριλίου 2020 – Μεγάλη Πέμπτη – Κατά Λουκά 21: 5 – 22: 13

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 16 Απριλίου 2020 - Μεγάλη Πέμπτη - Κατά Λουκά 21: 5 - 22: 13 - Γλώσσα: Ελληνικά