17 Ιανουαρίου 2021 – «Ο Χριστιανός στην θλίψη» – Κατά Ιωάννη 16:33

Γεώργιος Παπαδόπουλος - 17 Ιανουαρίου 2021 – «Ο Χριστιανός στην θλίψη» – Κατά Ιωάννη 16:33 - Γλώσσα: Ελληνικά - Η θλίψη και ο πόνος ήταν, είναι και θα είναι η πραγματικότητα του κόσμου μας στην οποία βρισκόμαστε και σαν χριστιανοί. Ο Χριστός όμως έχει για μας λόγια ενθάρρυνσης και ελπίδας.