17 Μαρτίου 2024 – «Η ανατομία μιας πνευματικής αναζωπύρωσης» – Β΄ Βασ. 22-23/Β΄ Χρον.34-35

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 17 Μαρτίου 2024 – «Η ανατομία μιας πνευματικής αναζωπύρωσης» – Β΄ Βασ. 22-23/Β΄ Χρον.34-35 – Γλώσσα: Ελληνικά – Η αναζωπύρωση που έγινε λίγο πριν το τέλος της εποχής του Ισραήλ περιμένουμε να γίνει και στο τέλος εποχής των Εθνών στα πλαίσια της Εκκλησίας. Και ίσως τα χαρακτηριστικά εκείνης της αναζωπύρωσης να είναι τα ίδια μ’ αυτήν που περιμένουμε να γίνει και στις μέρες μας.