17 Οκτωβρίου 2021 – «Γεμάτοι Αγίο Πνεύμα» – Εφεσ.5:18 – Γαλ.5: 16-22 – Α΄ Ιωάν.1:9

17/10/2021

Ρωμανός Τσιλίδης - 17 Οκτωβρίου 2021 – «Γεμάτοι Αγίο Πνεύμα» – Εφεσ.5:18 – Γαλ.5: 16-22 – Α΄ Ιωάν.1:9 - Γλώσσα: Ελληνικά - Πως μπορούμε να ζούμε μια χριστιανική ζωή γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα; Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει; Ποια είναι τα πνευματικά μας όπλα;