18 Ιουλίου 2021 – «Η δύναμη της πίστης» – Κατά Λουκάν 17:1-19

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 18 Ιουλίου 2021 – «Η δύναμη της πίστης» – Κατά Λουκάν 17:1-19 - Γλώσσα: Ελληνικά - Σ’ αυτήν την περικοπή ο Χριστός ξεκαθαρίζει δύο πράγματα σχετικά με την πίστη:
1. Η δύναμη της πίστης δεν εξαρτάται από το πόσο πιστεύει κάποιος, αλλά σε τι πιστεύει, αρκεί φυσικά όντως να πιστεύει.
2. Αυτό που απελευθερώνει την δύναμη της πίστης είναι η υπακοή.