19 Ιουλίου 2020 – «Ο Λόγος του Θεού και η καρδιά μας» – Κατά Λουκάν 8:4-26

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 19 Ιουλίου 2020 - “Ο Λόγος του Θεού και η καρδιά μας” - Κατά Λουκάν 8:4-26 - Γλώσσα: Ελληνικά - Παρ’ όλου που όλοι μας ακούμε και διαβάζουμε τον ίδιο Λόγο του Θεού η ανταπόκρισή μας είναι διαφορετική. Που οφείλετε αυτό; Ποια είναι τα αποτελέσματα όταν η καρδιά μας είναι πρόθυμη να ακούσει και να κάνει αυτά που θέλει ι Θεός;