19 Μαρτίου 2023 – «Μαθητές του Χριστού» – Κατά Μάρκον 3:13-15

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 19 Μαρτίου 2023 – «Μαθητές του Χριστού» – Κατά Μάρκον 3:13-15 – Γλώσσα: Ελληνικά – Τι σημαίνει να είναι κάποιος μαθητής του Χριστού; Ποια είναι η βάση της μαθητείας; Ποιος είμαι και τι κάνω σαν μαθητής του Χριστού;