19 Νοεμβρίου 2023 – «Ο Θεός μέσα μας» – Α’ Κορινθίους 3:16/6:19, Έξοδος 40:34-35

01/11/2023

Ομιλητής: Ρωμανός Τσιλίδης – 19 Νοεμβρίου 2023 – «Ο Θεός μέσα μας» – Α’ Κορινθίους 3:16/6:19, Έξοδος 40:34-35 – Γλώσσα: Ελληνικά – Πως θα ζούσαμε αν καταλαβαίναμε πλήρως το γεγονός ότι ο Θεός ζει μέσα μας; Ποιες αποφάσεις θα παίρναμε για την ζωή μας; Ποια πράγματα θα ήταν όντως σημαντικά;