2 Ιανουαρίου 2022 – «Με τον Χριστού σε όλα, παντού και για πάντα» – Κατά Ιωάννη 6:37

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης - 2 Ιανουαρίου 2022 – «Με τον Χριστού σε όλα, παντού και για πάντα» – Κατά Ιωάννη 6:37 - Γλώσσα: Ελληνικά - Ζούμε σε μια εποχή αβεβαιότητας και ανασφάλειας σε πολλές πτυχές της ζωής μας (υγεία, οικονομία, κοινωνία). Το εδάφιο της φετινής χρονιάς μας ενθαρρύνει να πάμε στον Χριστό και να είμαστε μαζί Του σε όλες τις καταστάσεις της ζωής.