2 Οκτωβρίου 2022 – «Ο Χριστιανός ανάμεσα στο τώρα και στο μετά» – Α΄ Ιωάννη 3:1-10

Γεώργιος Παπαδόπουλος – 2 Οκτωβρίου 2022 – «Ο Χριστιανός ανάμεσα στο τώρα και στο μετά» – Α΄ Ιωάννη 3:1-10 – Γλώσσα: Ελληνικά – Σαν Χριστιανοί και παιδιά του Θεού ζούμε ανάμεσα σε δύο κόσμους. Στο τωρινό και στον μελλοντικό. Στους δύο αυτούς κόσμους βρισκόμαστε σε μια πραγματική σχέση με τον Θεό και τον κόσμο όπως και με τον Χριστό και την αμαρτία. Ποια είναι η αλληλεπίδραση των δύο αυτών κόσμο στην ζωή μας;