21 Απριλίου 2024 – «Ο Χριστός που γίνεται αμαρτία για μας» – Κατά Μάρκον 15:33-38

21/04/2024

Ομιλητής: Ρωμανός Τσιλίδης – 21 Απριλίου 2024 – «Ο Χριστός που γίνεται αμαρτία για μας» – Κατά Μάρκον 15:33-38 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Χριστός πήρε στον σταυρό όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Μ’ αυτήν την αδιανόητη για μας πράξη ανοίγει τον δρόμο προς τον Πατέρα. Επάνω στον σταυρό χωρίζεται από Αυτόν που από την αιωνιότητα ήταν Ένα για να μας ενώσει εμάς αιώνια μ΄ Αυτόν.