22 Οκτωβρίου 2023 – «Οι δοκιμασίες στην ζωή μας» – Α’ Κορινθίους 10:13

Ομιλητής: Γιώργος Παπαδόπουλος - 22 Οκτωβρίου 2023 – «Οι δοκιμασίες στην ζωή μας» – Α’ Κορινθίους 10:13 – Γλώσσα: Ελληνικά – Οι δοκιμασίες αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην ζωή μας. Βασικά ο Θεός τις επιτρέπει επειδή μέσα απ’ αυτές ολοκληρώνει το έργο Του μέσα μας.