23 Αυγούστου 2020 – «Η σχέση της εκκλησίας με τον Νυμφίο της» – Εφεσίους 5:21-33

23/08/2020

Μιριάν Φέζο - 23 Αυγούστου 2020 - «Η σχέση της εκκλησίας με τον Νυμφίο της» - Εφεσίους 5:21-33 - Γλώσσα: Ελληνικά - Ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί την σχέση της εκκλησίας με τον Χριστό ¨μεγάλο μυστήριο¨. Ο Χριστός αγαπάει την νύμφη Του κυριολεκτικά μέχρι θανάτου. Η εκκλησία σαγηνευμένη απ’ αυτή την αγάπη θεληματικά υποτάσσετε σ’ Αυτόν. Νυμφίος και νύμφη ενωμένοι με τα δεσμά της αγάπης θα ζήσουν μαζί στην αιώνια δόξα.