23 Ιανουαρίου 2022 – «Ελεύθεροι από την αμαρτία» – Ρωμ. 6:1-11

23/01/2022

Ομιλητής: Ρωμανός Τσιλίδης – 23 Ιανουαρίου 2022 – «Ελεύθεροι από την αμαρτία» – Ρωμ. 6:1-11 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Χριστός επάνω στον Σταυρό δεν πλήρωσε μόνο για τις αμαρτίες μας ώστε αυτές να μην μας καταδικάζουν πλέων, αλλά σταύρωσε ταυτόχρονα και τον παλαιό μας άνθρωπο ώστε να είμαστε ελεύθεροι και όχι υπόδουλοί του.