23 Ιουνίου 2024 – Κυριακή της Πεντηκοστής – «Η δύναμη της ολοκλήρωσής μας» – Γαλ.4:4-9/Ρωμ.8:9-17/5:5/Β΄Τιμ.1:6-7

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 23 Ιουνίου 2024 - Κυριακή της Πεντηκοστής – «Η δύναμη της ολοκλήρωσής μας» – Γαλ.4:4-9/Ρωμ.8:9-17/5:5/Β΄Τιμ.1:6-7 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Θεός μας έπλασε ώστε να ζήσουμε αιώνια μαζί Του σε μια κοινωνία αγάπης. Για την ολοκλήρωση του σχεδίου Του και της δικής μας «κατ΄ εικόνας και ομοίωσής» έστειλε τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.