23 Μαΐου 2021 – «Το μεγάλο μυστήριο της ενσάρκωσης του Θεού»

Γεώργιος Παπαδόπουλος - 23 Μαΐου 2021 – «Το μεγάλο μυστήριο της ενσάρκωσης του Θεού» - Γλώσσα: Ελληνικά - Η ενσάρκωση του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ήταν, είναι και θα μείνει ένα άλυτο μυστήριο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Παρ΄ όλα αυτά είναι και το σπουδαιότερο γεγονός που έλαβε χώρα στον κόσμο μας. Γιατί όμως επέλεξε ο Θεός να ενεργήσει μ’ αυτό τον τρόπο; Τι είναι αυτό που μόνο μέσα από την ενσάρκωση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί;